I Plade-Klassikeren gradueres de bedste lydmæssige LP og CD plader - rent optageteknisk.

TG = Teknisk God. Hvilket vil sige, at pladen adskiller sig fra gennemsnittet ved at have en mere åben og naturlig klang.

TF. = Teknisk Fremragende. Hvilket vil sige, at pladen hæver sig niveau mæssigt over flertallet ved at have en fremragende dynamik, en rigtig klangbalance, et fremragende perspektiv, dvs. at både rummet og dets dimensioner fornemmes.

TE = Teknisk Excellent. Vores ypperste tekniske karakter, hvor alt er perfekt. Som f.eks. stereo og dybde perspektivet, klangbalancen, solister og evt. sangeres stemmer bliver gengivet åbent og uanstrengt. Dynamikken på pladerne er identiske med direkte skårne plader.

TE+ Hvor alle de tekniske ekstremer er samlet under et.

Forskellen mellem en TE og en TE+ plade kan kun høres på et virkeligt referenceanlæg.

TG/F & TF/E = Gennemsnittet af de ovennævnte grupper.

At en plade ikke har fået nogen teknisk karakter, er ikke ensbetydende med at den lyder dårligt, den lyder bare som det store bredde gennemsnit.

Klik her for at se det store udvalg i CD´er

Klik her for at se det store udvalg i LP Vinyl