Sådan behandler Plade-Klassikeren dine kundeoplysninger

Den korte version, skrevet på et forståeligt dansk. Vi behandler de data du har afgivet til os med den strengeste fortrolighed, og garantere, at vi aldrig vil videregive eller sælge dine oplysninger videre til andre. Ønsker du ikke længere at modtage vort nyhedsbrev, klikker du blot på afmeld, så er du som så ude af vort mailsystem. Dine data slettes automatisk efter 5 år efter den sidste handel er gennemført.

Nedenfor får du så den mere lovformelige formulering.


Vi har registreret personoplysninger om dig, fordi du er registreret som abonnent på Plade-Klassikerens nyhedsbrev, eller som kunde i vores webshop. At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk, medfører, at vi efter databeskyttelses forordningen og databeskyttelses loven som dataansvarlig skal give dig nogle informationer, b.la. om at og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor.

Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysningerne om dig – i det omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af vores aktiviteter som et professionelt firma. De personoplysninger, vi har registreret er dit navn og din E-mailadresse. Oplysningerne er registreret af hensyn til vores administration og adressekartotek til at udsende nyhedsbreve.

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelses forordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Opbevaring af dine personoplysninger
 

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at din kunderelation til os er ophørt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelses forordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • 2. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
  • 3. Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • 4. Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • 5. Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelses forordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • 6. Ret til at transmittere oplysninger (data-portabilitet.)